Share on

Top Youtube Gaming channels

rankYoutubersubscribersvideo viewsvideo countcategorystarted
1 HikakinGamesHikakinGames 6,090,000 7,847,631,857 2,177 Gaming 2013
2 キヨ。キヨ。 4,850,000 5,493,150,946 2,916 Gaming 2014
3 兄者弟者兄者弟者 3,140,000 4,780,305,704 10,017 Gaming 2010
4 ポッキーポッキー 3,570,000 3,870,322,901 4,023 Gaming 2013
5 ParotterParotter 12,400,000 3,870,239,048 1,435 Gaming 2021
6 Nintendo of AmericaNintendo of America 9,490,000 3,510,089,209 6,269 Gaming 2005
7 ぐっちの部屋(ミラクルぐっち)ぐっちの部屋(ミラクルぐっち) 1,490,000 3,098,098,078 7,189 Gaming 2014
8 たくっちたくっち 1,230,000 2,784,394,551 3,259 Gaming 2009
9 レトルトレトルト 2,480,000 2,553,043,396 3,578 Gaming 2014
10 DuckyOMGDuckyOMG 6,250,000 2,545,182,093 605 Gaming 2023
11 ちろぴのちろぴの 1,340,000 2,543,161,767 990 Gaming 2015
12 主役は我々だ!主役は我々だ! 1,200,000 2,448,835,905 3,565 Gaming 2011
13 ウォーターチャレンジウォーターチャレンジ 2,380,000 2,250,159,986 1,921 Gaming 2014
14 牛沢牛沢 1,650,000 2,148,696,894 3,273 Gaming 2013
15 日常組日常組 2,290,000 2,144,256,382 1,192 Gaming 2010

Top Youtube channels - detail stats

rankYoutubersubscribers/yearVideo views/YearVideo count/Year
1 HikakinGamesHikakinGames 553,636 713,421,077 197
2 キヨ。キヨ。 485,000 549,315,094 291
3 兄者弟者兄者弟者 224,285 341,450,407 715
4 ポッキーポッキー 324,545 351,847,536 365
5 ParotterParotter 4,133,333 1,290,079,682 478
6 Nintendo of AmericaNintendo of America 499,473 184,741,537 329
7 ぐっちの部屋(ミラクルぐっち)ぐっちの部屋(ミラクルぐっち) 149,000 309,809,807 718
8 たくっちたくっち 82,000 185,626,303 217
9 レトルトレトルト 248,000 255,304,339 357
10 DuckyOMGDuckyOMG 6,250,000 2,545,182,093 605
11 ちろぴのちろぴの 148,888 282,573,529 110
12 主役は我々だ!主役は我々だ! 92,307 188,371,992 274
13 ウォーターチャレンジウォーターチャレンジ 238,000 225,015,998 192
14 牛沢牛沢 150,000 195,336,081 297
15 日常組日常組 163,571 153,161,170 85