Share on

Top Youtube channels

rankYoutubersubscribersvideo viewsvideo countcategorystarted
1 POPS KidsPOPS Kids 5,845,018 5,115,095,601 3,964 Music 2014
2 ChiChi TV Siêu NhânChiChi TV Siêu Nhân 0 2,945,203,161 461 Entertainment 2015
3 FAP TVFAP TV 7,344,808 2,801,265,418 372 Comedy 2014
4 Thơ NguyễnThơ Nguyễn 5,045,085 2,647,650,571 660 Entertainment 2016
5 DIEN QUAN Comedy / HàiDIEN QUAN Comedy / Hài 3,241,622 2,416,147,066 2,368 Entertainment 2014
6 Kênh Thiếu Nhi - BHMEDIAKênh Thiếu Nhi - BHMEDIA 3,330,206 2,391,548,741 4,447 Film & Animation 2014
7 HTV2-Vie ChannelHTV2-Vie Channel 4,325,801 2,291,483,493 6,203 Film & Animation 2012
8 KN ChannelKN Channel 4,323,909 2,288,550,147 594 Entertainment 2014
9 NhacPro TubeNhacPro Tube 3,679,792 2,142,751,140 434 Music 2015
10 MCVMediaMCVMedia 1,701,448 2,063,075,430 8,891 Film & Animation 2013
11 YEAH1 MUSICYEAH1 MUSIC 1,988,034 2,039,524,987 3,385 Music 2014
12 Kid StudioKid Studio 2,889,998 2,031,414,391 1,208 Entertainment 2015
13 VTC1 - Tin tứcVTC1 - Tin tức 1,593,935 1,997,902,727 38,807 Education 2013
14 ĐÔNG TÂY PROMOTION OFFICIALĐÔNG TÂY PROMOTION OFFICIAL 3,230,206 1,957,442,297 5,974 Entertainment 2014
15 HTV EntertainmentHTV Entertainment 3,591,354 1,929,244,388 10,438 Entertainment 2014

Top Youtube channels - detail stats

rankYoutubersubscribers/yearVideo views/YearVideo count/Year
1 POPS KidsPOPS Kids 1,461,254 1,278,773,900 991
2 ChiChi TV Siêu NhânChiChi TV Siêu Nhân 0 981,734,387 153
3 FAP TVFAP TV 1,836,202 700,316,354 93
4 Thơ NguyễnThơ Nguyễn 2,522,542 1,323,825,285 330
5 DIEN QUAN Comedy / HàiDIEN QUAN Comedy / Hài 810,405 604,036,766 592
6 Kênh Thiếu Nhi - BHMEDIAKênh Thiếu Nhi - BHMEDIA 832,551 597,887,185 1,111
7 HTV2-Vie ChannelHTV2-Vie Channel 720,966 381,913,915 1,033
8 KN ChannelKN Channel 1,080,977 572,137,536 148
9 NhacPro TubeNhacPro Tube 1,226,597 714,250,380 144
10 MCVMediaMCVMedia 340,289 412,615,086 1,778
11 YEAH1 MUSICYEAH1 MUSIC 497,008 509,881,246 846
12 Kid StudioKid Studio 963,332 677,138,130 402
13 VTC1 - Tin tứcVTC1 - Tin tức 318,787 399,580,545 7,761
14 ĐÔNG TÂY PROMOTION OFFICIALĐÔNG TÂY PROMOTION OFFICIAL 807,551 489,360,574 1,493
15 HTV EntertainmentHTV Entertainment 897,838 482,311,097 2,609