Share on

Top Youtube channels

rankYoutubersubscribersvideo viewsvideo countcategorystarted
1 POPS KidsPOPS Kids 5,841,975 5,111,839,303 3,952 Music 2014
2 ChiChi TV Siêu NhânChiChi TV Siêu Nhân 0 2,945,203,161 461 Entertainment 2015
3 FAP TVFAP TV 7,341,218 2,800,041,688 372 Comedy 2014
4 Thơ NguyễnThơ Nguyễn 5,045,085 2,647,650,571 660 Entertainment 2016
5 DIEN QUAN Comedy / HàiDIEN QUAN Comedy / Hài 3,236,967 2,414,136,727 2,366 Entertainment 2014
6 Kênh Thiếu Nhi - BHMEDIAKênh Thiếu Nhi - BHMEDIA 3,330,206 2,391,548,741 4,447 Film & Animation 2014
7 HTV2-Vie ChannelHTV2-Vie Channel 4,321,226 2,287,464,933 6,212 Film & Animation 2012
8 KN ChannelKN Channel 4,322,260 2,287,107,890 594 Entertainment 2014
9 NhacPro TubeNhacPro Tube 3,678,511 2,142,022,895 434 Music 2015
10 MCVMediaMCVMedia 1,700,398 2,062,277,868 8,889 Film & Animation 2013
11 YEAH1 MUSICYEAH1 MUSIC 1,987,058 2,038,797,331 3,383 Music 2014
12 Kid StudioKid Studio 2,889,998 2,031,414,391 1,208 Entertainment 2015
13 VTC1 - Tin tứcVTC1 - Tin tức 1,593,935 1,997,902,727 38,807 Education 2013
14 ĐÔNG TÂY PROMOTION OFFICIALĐÔNG TÂY PROMOTION OFFICIAL 3,227,038 1,955,272,329 5,973 Entertainment 2014
15 HTV EntertainmentHTV Entertainment 3,584,910 1,925,715,131 10,438 Entertainment 2014

Top Youtube channels - detail stats

rankYoutubersubscribers/yearVideo views/YearVideo count/Year
1 POPS KidsPOPS Kids 1,460,493 1,277,959,825 988
2 ChiChi TV Siêu NhânChiChi TV Siêu Nhân 0 981,734,387 153
3 FAP TVFAP TV 1,835,304 700,010,422 93
4 Thơ NguyễnThơ Nguyễn 2,522,542 1,323,825,285 330
5 DIEN QUAN Comedy / HàiDIEN QUAN Comedy / Hài 809,241 603,534,181 591
6 Kênh Thiếu Nhi - BHMEDIAKênh Thiếu Nhi - BHMEDIA 832,551 597,887,185 1,111
7 HTV2-Vie ChannelHTV2-Vie Channel 720,204 381,244,155 1,035
8 KN ChannelKN Channel 1,080,565 571,776,972 148
9 NhacPro TubeNhacPro Tube 1,226,170 714,007,631 144
10 MCVMediaMCVMedia 340,079 412,455,573 1,777
11 YEAH1 MUSICYEAH1 MUSIC 496,764 509,699,332 845
12 Kid StudioKid Studio 963,332 677,138,130 402
13 VTC1 - Tin tứcVTC1 - Tin tức 318,787 399,580,545 7,761
14 ĐÔNG TÂY PROMOTION OFFICIALĐÔNG TÂY PROMOTION OFFICIAL 806,759 488,818,082 1,493
15 HTV EntertainmentHTV Entertainment 896,227 481,428,782 2,609